Duyurular Vücut Kitle Endeksi Tablosu

Vücut Kitle Endeksi Tablosu

vücut Kitle Endeksi Tablosu

ÖĞRENCİLERİNİZİN VÜCUT KİTLE ENDEKSİ BİLGİLERİTABLOSUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

/meb_iys_dosyalar/2012_12/26025548_vcutkitleendeksi.xls

“EĞİTİMDE SAĞLIKLI NESİLLER EĞİTİMDE KALİTE”

(ESNEK) PROJESİ

GİRİŞ:

Türkiye bugün artık tarım toplumu sürecini aşmış, endüstri toplumu sürecine girmiştir. Böylece ülkemiz de sanayileşmiş toplumların yaşadığı sanayileşme-kentleşme sonucu düzensiz ve dengesiz beslenme alışkanlıkları gelişmiştir. Hızlı beslenme alışkanlıkları kilo almayı hızlandırmış, zorunlu ihtiyaç duyulan organik ve inorganik madde alınmasını engellemeye başlamıştır. Bu durum niceliksel gelişmeyi artırmış fakat niteliksel gelişme sekteye uğramıştır. Çocuklarının irileştiğini ve çok hareketli olduğunu gören veliler doğru yolda olduklarını düşünmeye başlamışlar ve bu durumun olumsuzluklarının farkına varmamaya başlamışlardır.  Bu durum ile ilgili yapılan araştırmalar kemik gelişimi kas gelişimi ve sinir sistemi gelişiminin olumsuz etkilendiğini ortaya koymuştur.

Bu gün anlaşılmıştır ki beslenme doğru yapılmadığında hayat veren değil hayata kasteden bir hareket olmaktadır. Kırşehir’de de görülmeye başlanan ve aileler tarafından iri gürbüz olarak adlandırılan ancak tıp literatüründe obez tanısı ile tedavi olmak zorunda bu çocuklarımız sağlıksız büyümenin yanı sıra sağlıksız eğitim de almaktadırlar. Dengesiz bir şekilde büyüyen bir vücut aynı zamanda kendisinden beklenen fizyolojik ve zihinsel aktiviteleri de gösteremeyecektir. Öğretmenlerin ve velilerin gürbüz!!! çocuk sıfatı ile andığı bu çocuklarımız geride kaldıkları eğitimden kopmakta ve başarı seviyesi de düşük kalmaktadır.

Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkması şeklinde tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırması esas alınarak obeziteyi belirlemek için yaygın olarak Beden Kitle İndeksi (BKİ) kullanılmaktadır. BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m cinsinden) karesine (BKI=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. BKİ boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının tahmin edilmesinde kullanılmakta, vücutta yağ dağılımı hakkında bilgi vermemektedir.

Bu durum Dünya Sağlık Örgütü tarafından da yüksek ses ile söylenmeye başlamıştır. Yapılan araştırmalara göre son on yılda obezite %33 artmıştır. Bu güne kadar Amerika ile özdeşleşmiş obezite Avrupa Birliği içerisinde de hızla artmaktadır. Obezite 2012 yılında önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigara içiciliğini de geçerek birinci sıraya yükselmiştir. Bu gün sigara içen bir çocuğa gösterdiğimiz tepkiyi elinde gazlı içecek olan bir çocuğa göstermemenin artık bir gerekçesi bulunmamaktadır. Sigara içen birisi ile obez birisinin sağlık sistemine ve çevresine verdiği zarar birbiri ile yarışmaktadır.

Obeziteye karşı yapılacak tüm çalışmaların okullarımızda başlaması, bilinçlendirme çalışmaları ve önleyici faaliyetlerin okullarda yapılması sağlıksız nesillere karşı verilebilecek en önemli mücadele oalcaktır.

Yapılan araştırmalara göre nüfusun %66 sının obezite tehlikesi altında olduğu göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.

Sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için sadece obezite ile mücadele yapılması da yetmemektedir. Obezsitenin yanı sıra sağlıklı bir bedene sahip olmakta önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda yapılması gereken ise vücudun genel bir muayeneden geçirilerek olası sağlıksız durumların tespit edilmesi ve bunlara karşı tedbirlerin alınmasıdır. Bu konuda eğitim kurumlarının aile hekimleri ile ilişkide olması büyük önem taşımaktadır. Göz sağlığı, kulak sağlığı, vücut bütünlüğü, kan değerlerinin sağlıklı olması gibi hususlar sağlıklı nesillerin gelişmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu gibi sağlık unsurlarının iyi olması eğitimi de iyi hale getirecektir.

ESNEK projesinin bir diğer ayağı ise kahvaltının önemi ile ilgili çalışma olacaktır. Konu ile ilgili olarak il milli eğitim müdürlüğü olarak ‘Kahvaltımı Yapıyorum Dersimi Anlıyorum’  isimli bir alt faaliyet de yapılacak çalışmalar kapsamına alarak okullarımızda kahvaltının öneminin anlatılması ve ilkokullarda ve ortaokullarda kahvaltı yapmanın önemi konusunda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz.

Konu üzerinde araştırma yapan uzmanlar önemle özerinde durmaktadırlar ki; vücudun düzenli çalışması için kan şekeri düzeyinin belirli bir düzeyde olması gerekmektedir. Akşam yemeği ile sabah kahvaltısı arasında geçen yaklaşık 10-12 saatlik süre kan şekeri üzerinde çok etkilidir. Bu süre içerisinde kan şekeri düşer ve kişi kendini yorgun hisseder. Uyanır uyanmaz gereksinim duyulan tüm besinleri karşılayıp vücudun güne hazır hale getirilmesi gerekir ki bu da çocukları fiziksel ve psikolojik olarak çok fazla etkile.

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur’un konu ile ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda ulaştığı sonuçlar şu şekildedir;  öğrencilerin yüzde 60–85’inin sabah kahvaltısı yapmamaktadır. Ayaküstü beslenmede enerjinin yüzde 40–50’sinin yağdan gelmektedir, sonuç olarak kalp ve damar hastalıklarının temelleri çocukluk çağında atılmaktadır. Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 60–85’inin sabah kahvaltısı yapmıyor, öğrencilerin yüzde 25 ile 43 arasında değişen bir oranı, sokak satıcıları ve kantinlerden karınlarını doyurmaktadır. Öğrenciler arasında çay, kolalı ve kolasız içeceklerin tüketiminin yüzde 50 dir, buna karşın süt ve ayran tüketiminin yüzde 15–25 oranındadır. Okul öncesi çocukların Türkiye genelinde yüzde 16’sının beslenmesi bozuktur. Bu çocukların yüzde 2.1’inde ileri derecede yapısal bozukluklar bulunmaktadır. Enerji yetersizliği sonucu yüzde 14–25 zayıflık ve kısa boyluluk kırsal ve gecekondu bölgelerinde yüksek orandadır. Anemi, okul çağı çocuklarının yüzde 17–35’inde bulunmaktadır. A vitamini, B kompleks vitaminlerinin yetersizliği yüzde 15–37, D vitamini yetersizliği yüzde 19.8, C vitamini yetersizliği yüzde 27, B2 vitamini yetersizliği yüzde 25–40, iyot yetersizliği sonucu gelişen basit guatr oranı yüzde 30.3, diş çürüğü yüzde 43–85, kalsiyum yetersizliği yüzde 44–72, şişmanlık görülme durumu ise yüzde 4.8–6’ dır.”

 

Kantinler  önemlidir;

Okul kantinleri toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır ve hamburger, pizza, soğuk sandviç, kızarmış patates gibi hızlı tüketilen yiyeceklerin öğrencilerin besin gereksinimlerini karşılamamaktadır. Türkiye’de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören öğrenci sayısının 12 milyonu geçmektedir ve bu sayı genel nüfusun beşte birinden fazladır. Okul sağlık hizmetleri tüm bu hedef kitleye ulaştırıldığında ülke nüfusunun beşte birinin yeterli ve dengeli beslenmeyi de içeren sağlık hizmetlerinden yararlanması söz konusudur. Aileler de daha çok çocuklarının okul başarılarıyla ilgilenmekte büyüme, gelişme ve diğer sorunlar göz ardı edilmektedir.

 

Okul çocuklarında kahvaltı şart;

            Okul çağındaki çocuklarda kahvaltı başta olmak üzere bazı dengeli ve yeterli beslenme ilkelerinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, bunun çocuğun okuldaki başarısını direk etkilediğini belirtmektedir. Okul çağındaki çocuklarda, zaman ayarlamasını öğretmenin, dengeli beslenme için önemli olduğu belirtilmektedir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mualla Aykut, okul çağındaki çocuklarda kahvaltı başta olmak üzere bazı dengeli ve yeterli beslenme ilkelerinin ihmal edildiğini, bu durumun çocuğun gelişimini ve okuldaki başarısını olumsuz etkilediğini belirtmektedir. Beslenme planı yapılırken bu durumların göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Aykut, “Okul çocukları için beslenme programlarının iki amacı olduğunu, birincisinin öğrenme çağındaki çocuğa temel beslenme bilgilerini, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkileri öğretmek ve yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak; ikincisinin ise eldeki imkanları en iyi şekilde kullanarak okul çocuğunun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak olduğunu vurgulamaktadır.

 

Zaman ayarlaması önemlidir;

Sağlıklı beslenmenin sağlanabilmesi için çocuğun bu konuda bilinçlendirilmesinin büyük önem taşımaktadır. Çocuğa çalışma, uyuma, yemek yeme, oynama gibi yapacağı bütün işlerde zaman ayarlamasını öğretmek, geç kalma korkusu yüzünden kahvaltıyı ihmal etme sorununu çözümler. Anne ve babalar, bu konuda hassas olmalıdırlar. Sabah kahvaltısı yapmadan okula gelen çocukların öğrenmek için dikkatleri azalmaktadır. Okulda kalma süresi uzun olduğu zaman çocuklara, besin değeri yüksek, özel hazırlama gerektirmeyen süt veya ayranla peynir, domates–ekmek, yumurta–domates–ekmek, tahin helvası–ekmek, tahin–pekmez–ekmek gibi yiyeceklerden oluşan ara kahvaltısı ve benzer sandviçler verilmelidir. Okul kantinlerinde kola–gazoz yerine süt, ayran ve meyve suları, şeker,    çikolata, bisküvi yerine besleyici ve taze sandviçler satılmalıdır.

 

Çocuk ve Beslenme;
 (Sınıf Öğretmenleri)

            Beslenme, doğadaki tüm canlıların temel gereksinimidir. Çünkü, organların yaşamsal işlevlerini yerine getirmesi için gereken enerji, beslenme ile sağlanır. Yeterli besin alamayan canlının yaşam kalitesi düşer ve ömrü azalır. Bu nedenle tüm canlılar için dengeli ve yeterli beslenme çok önemlidir.
            Beslenme çocuklar için ayrı bir önem taşır. Çünkü, çocuklar büyüyüp gelişme sürecindedir. Bu süreçte, hücreler hızla çoğalmaktadır. Çocukluk döneminde dengeli ve yeterli beslenme, ileri yaşlarda kaliteli bir yaşam sağlar.
            Vücudumuzun her çeşit besine ihtiyacı vardır. Hayvansal, bitkisel ve madensel kaynaklı besinler vücutta ayrı görevler yapar. Vücudun enerji kazanması, hastalıklara karşı dirençli olması ve hücrelerin yenilenmesi için her çeşit besinden alınması gerekir. Hepimiz, özellikle çocuklar yemek seçmeden, çeşitli besinlerle beslenmeliyiz, öğün atlamamalıyız. Gereksiz ve bilinçsiz diyet yapmamalıyız.
            Beslenmede, sabah kahvaltısı ayrı bir önem taşır. Çünkü, gece boyunca kan şekeri düzeyi düşer. Kuvvetli bir sabah kahvaltısı ile bu düzey dengelenir. Çalışanlar, özellikle öğrenciler sabah kahvaltısına büyük önem vermelidir. Kahvaltı öğününün atlanması, gün boyunca çalışma temposunu düşürür.
            Bu da başarıyı olumsuz etkiler. Sağlıklı ve başarılı bir yaşam hepimizin dileğidir. Buna temiz, dengeli ve düzenli beslenmenin de katkısı olduğunu unutmayalım


 Yayın:26.12.2012 - Güncelleme:23.01.2013 - 13:07 - Görüntülenme:1233