Duyurular Personel İzin Formu

Personel İzin Formu

      Okulunuz/Kurumunuzda görev yapan personellerin izinlerinin mebbis/e-personel /izin işlemleri modulüne işlenmesi gerekmektedir. İzin istek nedenine göre İzin işlemleri modülü sağlık ve refakat izni/mazeret izni/yıllık izin alt başlıklarından uygun olan kısma işlenmesi;

       Personelin sağlık raporlarının izne çevrilerek 7 günü aşan hastalık izinlerinin Müdürlüğümüz muhasebe servine bildirilmesi;

      Verilmesi zorunlu mazeret izinlerinin dışında olan, mazeret izin isteğinin 3 güne kadar olanı Müdürlüğümüz tarafından, 3 günü aşanın ise Kaymakamlık Makamınca onay verildiğinden ekteki personele ait izin onay belgesinin düzenlemesi ve sisteme işlenmesi yapıldıktan sonra Müdürlüğümüze gönderilmesi;

      Okul/Kurum müdürlerinin yıllık izinlerinin e-personel modülünden düzenlenerek izin belgesinin çıktısı alınarak, onaylı bir örneğinin Kurum vekalet yazısına eklenmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

     Ahmet DAĞISTAN

İlçe Milli Eğitim Müdürü

Personel İzin Formunu İndirmek İçin Tıklayınız...

 Yayın:06.07.2012 - Güncelleme:06.07.2012 - 15:23 - Görüntülenme:5628 - İlgili Birim : İnsan Kaynakları